Kierownictwo i nadzór


Świadczymy usługi nadzoru budowlanego, w którym to wyręczamy inwestora generalnego w całym lub częściowym nadzorze.

 

Pełniąc funkcję iwestora zastępczego na zakres naszych usług składają się:

  • reprezentowanie inwestora w stosunku do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
  • nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami,
  • nadzowrowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
  • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji,
  • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
  • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji,
  • powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji,
  • dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji
  • archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji

Zobacz również

Kierownictwo i nadzór
Przeglądy budowlane
Usługi specjalistyczne